Styrelsen vill meddela att vi för en dialog med en ny entreprenör om att ta hand om riset som ligger i upplaget vid Bodalsvägens början. Det har tyvärr dragit ut på tiden och vi förstår att flera kan ha ris som ligger och väntar på den egna tomten.

Vi ber er att hålla ut och lovar att återkomma, förhoppningsvis i närtid. När upplaget har tömts öppnar vi så snart det är möjligt och påbörjar påfyllnad igen enligt de nya rutinerna, med hjälp av skyltning på plats.

Frågor kan tas med Stefan Engström på 0709 28 67 09