Samtliga vattenprover från Breviksverket har nu inkommit och är godkända. Vattnet är alltså tjänligt som dricksvatten.

Det är troligen kontaminering av provet som var orsak till tidigare resultat. Vi har nu även rengjort tankar och klorerat brunnar för att vara på den säkra sidan.

Frågor, kontakta Björn Wennberg på 0734 13 14 76.