Vi har under dagen klorerat brunnarna som matar Breviksverket efter att vi tagit vattenprov. Tanken är även inspekterad och rengjord. Vi är optimistiska med vattnet från brunnarna och vågar därför koppla på Breviksverket (bara brunnen från Breviksängen).

Det här betyder att vattnet kan lukta och smaka lite grann klor på kort sikt. Detta är inte farlig (mycket små mängder) men kan kanske upplevas lite obehagligt. Tappa upp en kanna och låt stå så försvinner det.

Vi vill poängtera att detta är kraftiga åtgärder, och att det bör vara säkert att dricka vattnet. Den som är orolig kan alltid koka vattnet.

På måndag repeterar vi samma åtgärd med Bodalsverket för ordningens skull. Bodal och Södra Storskogen får då under en kort tid Breviksverkets vatten. Vi ber att få återkomma med senaste provsvar senare.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på 0734 13 14 76