De problem med otjänligt vatten som vi har skrivit om idag kommer från Breviksverket. Detta verk servar just nu hela Centralområdet och Norra Storskogen med vintervatten.

Vårt andra vattenverk, Bodalsverket, servar Bodalsområdet och Södra Storskogen med vintervatten.

Denna upplysning ges med anledning av flera frågor om vem som tillhör vilket vattenverk.

Frågor besvaras av Björn Wennberg, 0734 13 14 76