Provsvar som kom in senare under dagen (28/12) från de vattenprover som tas ute hos enskilda fastigheter visade på ett tjänligt vatten (med anmärkning ”med viss bakterieförekomst”).

Vi ska ta nya prover på de enskilda brunnarna så snart som det är möjligt med de helgdagar som kommer (laboratoriet EUROFINS har julstängt röda dagar). Vi vidtar därefter eventuella åtgärder.

Den som vill vara helt säker bör fortsatt koka sitt vatten från Breviksverket, är vår rekommendation.

Frågor, kontakta Björn Wennberg, 0734131476