Vid vattenprov taget i december från Breviks vattenverk uppmättes bakteriehalter över vad som är gränsen för tjänligt vatten, det vill säga vattnet är klassat som otjänligt. Detta berör dem som får vatten från Brevik (Centralområdet nu i vintertid) samt vatten från tappen där.

Det finns anledning att tro att detta antingen skett på grund av kontaminering av prov eller på grund av de stora regnmängder som kom i december. Breviksvattnet har annars inte detta problem.

Vi ska omgående ta omprov och efter det vidta eventuella åtgärder. Svar väntas om ca tre veckor (labbet behöver cirka 10 dagar).

Nu rekommenderar vi att koka vattnet, tills det klassas som tjänligt igen efter prov. Man kan naturligtvis också hämta vatten från Bodalsverkets tapp.

Frågor kan tas med Björn Wennberg 0734131476