Risupplaget i Bodalvägens början är fullt. Vi måste därför stänga nu annars kommer flisbilen inte in. Flisning ska ske inom en månad, därefter kan upplaget åter öppnas i mitten av november.

Frågor kan tas med skogansvarige Stefan Engström, stefan@seark.se