Problemet identifierat till ledningar mot Brevik och Konvaljeholmen. Ledningarna är urspolade men man kan behöva spola i sin egen kran i fastigheten en kort stund om det är missfärgat.

Vattnet är ej analyserat men det troliga är att det är järn- och manganoxid som fallit ut i ledningarna under sommaren. Oxiderna är i princip vanlig rost och ofarliga men de är oaptitliga, samt ser brunt/brunrött ut och luktar.