På den extrastämma som Mörbyfjärdens Samfällighet höll igår (10 september) valdes Helene Lilja, Södra Storskogen 286, till ny styrelseledamot till år 2022. Helene tar över som kassör.

Samtidigt valdes Annika Sivertsson från Södra Storskogen 251 som revisor till år 2021. Föreningen har därmed två ordinarie revisorer vilket stadgarna föreskriver.

Vi hälsar båda varmt välkomna in i arbetet med området. Protokoll från mötet läggs upp i närtid under samfällighetens flik på denna webbplats. Den nya styrelsens sammansättning och övriga funktioner finns här.