Som togs upp på årsmötet i mars så genomförs inte tinget söndagen den 9 augusti klockan 11. Frågor kan tas med ordförande Björn Jarlsäter på tel 0705 66 45 29.

Styrelsen vill också påminna om att reglerna följs vid tippning av ris på nya risupplägget längs Bodalsvägen. Ris kan inte läggas mitt i gången där bilar ska passera, då faller hela idén med rundkörning.