Mörbyfjärdens samfällighet behöver en kassör, som framför allt ska samarbeta med den ekonomiska förvaltaren, som sköter bokföring och medlemsregister.

Samfälligheten bygger på att de som bor i området engagerar sig i olika uppgifter, som drift och underhåll av våra anläggningar. Vi har haft en period då många stora projekt har genomförts – reparation av vägar och bryggor, stora vattenfrågor, flytt av återvinningscentral, ombyggnad av risupplag och en stor omförrättning där fastigheterna fått nya andelstal.

Nu går vi i en fas som mer handlar om förvaltning och en långsammare takt i förändringsarbetet. Kassören tar hand om kontakterna med Föreningshuset, som är vår ekonomiska förvaltare. I uppgifterna ingår också till exempel att stötta i styrelsens budgeteringsarbete, löpande arbete med faktureringar och utbetalningar samt kontakterna med föreningens banker.

Kassören deltar också i styrelsens möten som, tillsammans med årsmötet, innebär sju möten per år. Ersättning utgår till kassören med en fast del och en ersättning per möte samt för extra nedlagd tid.

Föreningens förre kassör finns kvar i suppleantroll som en trygg mentor och vi kan även garantera att det är ett bra gäng att vara med i. Att dessutom kunna påverka områdets framtid mer direkt och få insikt i områdets skötsel är en fördel. Vi välkomnar vår nya kassör som måste finnas någonstans bland de dryga 300 fastigheter som området består av.

Ytterligare uppgifter om arbetet kan ni få hos ordförande Björn Jarlsäter (info@jarlsater.se), tel 0705-66 45 29 eller valberedningens ordförande Anders Sundqvist (antesundqvist@hotmail.se), tel 0768-51 21 94.