KALLELSE
TILL ÅRSMÖTE 2020
MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING
MIF
Lördag 25 juli kl. 16.00
vid Klubbhuset
Motioner till mötet ska vara styrelsen till handa senast den 11 juli
Ordförande Christina Falk 072-327 60 90 tomt 227 Breviksängen
falk@kth.se
MIF:s styrelse hälsar alla medlemmar välkomna!