Nu är arbetet med att rensa, bredda och grusa hamnplanens övre del klart. I fortsättningen förvaras våra båttrailers och bockar på den egna tomten, annars på hamnplanens övre del, ovanför den mittersta infarten. Den nedre delen ska vara bilparkeringsplats från den 7 juni, fram till att det är dags för båtupptagning.

Redan nu kan de som har trailers och bockar på nedre delen av hamnplanen flytta dem till den egna tomten, alternativt till den övre hamnplanen.

Bästa hälsningar från Roger Thunell, hamnkapten