Årets sommarbrev är det första som är heldigitalt. Det har tidigare enbart sänts ut i pappersform. Det skickas när som helst ut via vår förvaltare Föreningshuset till alla i tomtområdet som har en registrerad e-postadress.

Sommarbrevet beskriver kortfattat vad området har att erbjuda med fokus på Mörbyfjärdens Samfällighetsförening och Mörbyfjärdens Idrottsförening. Årets sommarbrev nås även på vår webbplats här.