Arbetet fortskrider med Breviksverket och om allt går som det ska är vi klara med allt innan sommarvattnets påslagning inför Valborg