Nu finns de viktigaste handlingarna från samfällighetens årsmöte den 26 mars. Årets möte genomfördes digitalt på grund av rådande virusläge. Efter tekniska problem i början kunde mötet genomföras. Styrelsen tackar för att det gick att hålla mötet. Nu kunde en ny styrelse väljas och andra beslut tas som gör att drift och skötsel kan fortsätta enligt plan.

Protokoll och övriga handlingar finns här. Protokollet sätts också upp på anslagstavlan vid gamla affären i Brevik och finns tillgängligt hos alla styrelsens ledamöter och suppleanter.

I framtiden ska mötena givetvis vara fysiska men också erbjuda möjlighet att närvara digitalt. Styrelsen ser fram emot ett nytt och friskare verksamhetsår.