Vi har beslutat att bara ha två sjösättnings- och upptagningsdagar i år istället för tre, eftersom vi ändå oftast fått stryka en dag på grund av för få anmälningar. Det underlättar också att vi får fler vid varje tillfälle som kan hjälpa till och traktorn behöver inte komma för några få båtar.

I år kör vi lördagar enligt följande med start kl 10.00:
Sjösättning: 9 maj och 30 maj
Upptagning: 5 september och 26 september