I årets utskick inför årsstämman den 26 mars ber vi alla boende i området att uppdatera sina e-postadresser och telefonnummer. Skälet är att vi går över till mer digital kommunikation framöver. Årets sommarbrev sänds till exempel ut digitalt för första gången.

Även om det är frivilligt att uppdatera sina uppgifter så hoppas vi på stor uppslutning. I utskicket inför stämman framgår inloggningsuppgifter som ska användas.