Vid senaste provtagning av vattnet har EUROFINS (laboratoriet) preliminärt meddelat att det förekommer bakterier i vattnet, bekräftat koliforma, som gör vattnet otjänligt att dricka. Provet är inte fullt konfirmerade och vi avvaktar konfirmering men råder alla att koka vattnet innan man dricker det alternativt tar med eget dricksvatten.

Vad ska du göra om du bor i Bodal?
Du bör koka vatten som du avser att dricka eller tex skölja sallad med eller ta med eget vatten.

Vad händer nu för att vi skall få ett bakteriefritt vatten?

Åtgärd 1: Vi kommer snarast ta om proven samt kontollera UV filtren i Bodalsverket

Om problemen kvarstår

Åtgärd 2: Vi kommer baserat på provsvar och om problem kvarstår rengöra systemen, detta kommer om, så är fallet, vara en ganska stor åtgärd med eventuell klorering av system samt däreefter ta nya vattenprover.

Återkommer med ny information när vi vet mer.

Sektion B