Lantmäterimyndigheten i Haninge kommun har med posten skickat ut handlingar avseende omprövning av Sundby ga:1 och Sundby ga:13.

Medlemmar i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening kallas till möte tisdagen den 12 november 2019 kl 15:00 i Skärgårdssalen, Haninge kommun, Rudsjöterassen 2 i Haninge. Handlingar, se nedan.

Gå in på https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/lantmateriforrattningar/folja-pagaende-arenden/ och välj ”Lantmäteriförrättning – ansökan och pågående ärenden” (lila ruta).

Ni loggar in med e-legitimation eller lösenord. Vårt ärende heter AB156828, här hittar ni beskrivningar, förrättningskarta och ansökan.