Vi har haft flismaskin på besök efter att vägarbetena avslutats. Målet var att flisa det gamla ris som legat färdigt på risupplaget vid Bodalsvägen. Trots avstängning av risupplaget med skyltning har nya trädrester tippats vilket omöjliggjorde flisning av riset. Maskinen kunde inte komma åt det och risk fanns att de nylagda vägarna skulle ta skada vid försök att börja arbeta. Nu måste ett röjningsarbete göras innan maskinen på nytt kan tas ut. Vi ber alla att respektera att ingenting får tippas förrän upplaget är flisat. Tidplanen är just nu oklar.

Frågor kan tas med Stefan Engström (stefan@seark.se)