Flera observationer har gjorts av fordon som håller alltför hög hastighet på våra vägar i Mörbyfjärdens tomtområde. Just nu när vägarna håller på att sätta sig efter reparationerna är det extra viktigt att hålla max 30 km/h.