Protokoll från extrastämman den 18 september om beslut angående finansiering av ny beläggning på våra asfalterade vägar finns nu upplagt.

Läs under årsstämmor här