Vattenproverna har nu konfirmerats (dvs man har med mikroskop bestämt sort på bakterier) och det var inga ecoli bakterier i något prov. Detta är mycket positivt då det är ett allvarligt problem, framför allt var ecolibakterierna skulle komma från. Vad som har konfirmerats är de koliforma bakterier som finns naturligt i naturen.

Status på vattnet är nu:

De som får vatten från Breviksverket (alla utom Bodal) har ett tjänligt vatten med anmärkning, man kan koka vattnet om man är orolig eller extra känslig. Antalet koliforma bakterier är lågt men inte noll.

De som får vatten från Bodalsverket (de som bor i Bodal), har ett vatten som är otjänligt pga koliforma bakterier. Vattnet bör framledes kokas. Bodal kan hämta vatten vid Breviksverket, se ovan.

Nya prov kommer att tas på måndag och åtgärder kommer därefter att vidtas om problem kvarstår. UV filter är i drift.

Hur många dagar det tar innan vi vet är inte enkelt att svara på, man odlar i 10 dagar men så fort man ser något meddelar man: ”godkänt” tar 10 dagar, ”underkänt” kan ta mindre än 10 dagar

Om det fortfarande är bedöms otjänligt kommer systemet att kloreras av fackman.

Sektion B