Extrastämman i Samfälligheten den 18 september tog beslutet om att godkänna ett lån på 2,5 MSEK på 10 år för reparation av vägar och bryggor. Protokoll kommer i närtid från extrastämman. När det gäller vägarna så har de reparerats. De måste nu sätta sig och överskottsgrus ska ”arbetas in” i bitumenemulsionen med hjälp av våra bilars däck när vi kör på vägarna.

Fortsatt försiktighet råder:

  • Tung trafik och trafik med fordon med grova däckmönster såsom traktorer och fyrhjulingar med mera är tillåtna först från den 30 september.
  • Personbilstrafik bör minimeras i vart fall till den 23 september.
  • Viktigt att alla håller hastighetsbegränsningen 30 km/h i hela området, gärna 20 km/h till den 30 september.
  • Vrid inte hjulen med stillastående fordon utan sväng först när bilen är i rörelse.
  • Inga sladdar och hastiga inbromsningar eller accelerationer om det kan undvikas.
  • Tänk på att det lösa gruset ”toppbeläggningen” inledningsvis kan orsaka stenskott.
  • Kör helst inte precis intill vägkanten. Vid möten på kvartersmark – kör ut den inkommande bilen till vägrenen och stanna medan mötande utkörande bil passerar.
  • Vecka 41 eller 42 kommer Thomas Larsson att sopa av vägbanan från löst överskottsgrus. Gruset som hamnar längs vägkanten innebär en viss kantförstärkning.