Vid senaste provtagning av vattnet har EUROFINS (laboratoriet) preliminärt meddelat att det förekommer bakterier i vattnet, både koliforma och ecoli, som gör vattnet otjänligt att dricka. 4 av totalt 6 prover påvisar bakterier från två helt skilda vattensystem. Proven är inte konfirmerade och vi avvaktar konfirmering men råder alla att koka vattnet innan man dricker det alternativt tar med eget dricksvatten.

Vad ska du göra?
Du bör koka vatten som du avser att dricka eller tex skölja sallad  med eller ta med eget vatten.
Vad händer nu för att vi skall få ett bakteriefritt vatten?
När 4 av 6 prov från två skilda vattensystem är kontaminerade finns det anledning att ta om proven. Det är svårt att förstå varför båda vattenverken skulle ha bakterier samtidigt, de är helt skilda system. Flaskor eller handhavande kan ha kontaminerat proven vid prov eller i lab. Bodalverket har UV filter som skall döda baketerier så det ska om allt fungerar inte leverera vatten med bakterier i.
Åtgärd 1: Vi kommer snarast ta om proven samt kontollera UV filtren i Bodalsverket
Om problemen kvarstår:
Åtgärd 2: Vi kommer baserat på provsvaren och om problem kvarstår rengöra systemen, detta kommer om, så är fallet, vara en ganska stor åtgärd med eventuell klorering av system samt därefter ta nya vattenprover.
Återkommer med ny information när vi vet mer.
Sektion B