I år börjar renoveringen av Innerbryggan.

Renoveringen kommers ske fördelat på två år.

Därför måste båtplatserna nummer I15 till och med nummer I44 vara tomma och utan eventuell y-bom från och med den 2 september 2019.

Båtplatserna blir tillgängliga igen till våren 2020, i tid till första sjösättningen. 

Resterande renovering kommer göras under hösten 2020.

 Alternativa båtplatser kommer vara tillgängliga, kontakta hamnkapten vid behov.

Hälsningar,

Roger Thunell – Hamnkapten

E-post: roger.thunell@el-logik.com