Söndagen den 11 augusti höll Mörbyfjärdens Samfällighet, MSF, sitt årliga sommarting som är till för att informera från styrelsen och få in synpunkter från alla som bor i området.

Diverse frågor togs upp och vi sammanfattar här de viktigaste händelserna som väntar i höst:

– Beslut om omförrättningen tas snart av Lantmäteriet, som äger frågan.
– Oljegrusbeläggning av vägarna i området sker vecka 36 och 37 med start vecka 35 då reparationer av underlaget sker. Ha tålamod under denna tid.
– Återvinningsstationen ska enligt plan flytta under hösten till Breviksvägens infart vid postlådorna längs Ornös huvudväg.
– Renovering av innerbryggan påbörjas i september.
– Risupplaget längs Bodalsvägen flisas i september och ska byggas om för bättre logistik.