Den 25 juni hade Lantmätaren en presentation med möjlighet att ställa frågor angående förrättningen. Materialet ska nu kompletteras på vissa punkter framför allt av administrativ art.

Lantmätaren kallar sedan till nytt möte som ska utmynna i beslut att fastställa förrättningen. Mötesdatum är inte fastställt ännu.

Det finns möjlighet att ställa frågor angående förrättningen till Mattias Nilsson på mat_nils@hotmail.com. Frågor till Lantmätaren bör vänta till det kommande mötet.