Alla fastighetsägare inom Mörbyfjärdens tomtområde kallas av lantmäteriet till möte den 25 juni kl 16:00 i Skärgårdssalen, Haninge kommun, Rudsjöterassen 2, Haninge (alltså INTE i Haninge kulturhus).

Kallelse har skickats ut med posten den 3/6. Det handlar om omförrättning, som främst berör vattenförsörjningen och hamnen i området.

Det är inget tvång att delta men frågor om anläggning som din fastighet kan ha del i framöver kan avgöras på mötet. Kan du inte själv delta så kan du ge någon fullmakt att företräda dig.