Thomas Larsson har fått förhinder att medverka vid sjösättningen lördagen den 25 maj, därför måste vi måste flytta den till söndagen den 26 maj. Thomas kommer kontakta de två som redan är uppskrivna på listan i hamnen.