Vattenfall kommer att genomföra vissa elarbeten mellan 9 – 12 den 14 maj. Detta innebär att strömmen bl a till vattenpumparna bryts för bägge vattenverken.