Efter installation av extra UV filter samt diverse andra åtgärder har vi  bakteriefritt vatten från Bodalsverket (Bodal & Södra Storskogen). Det har troligen varit bra i minst tio dagar men det är den tid testet tar.

Vi har i dag (24/4) vidare rengjort tanken och hydrofor, service av filter kommer utföras i maj.

Björn Wennberg