Jag har haft bra samtal med Stefan Engblom på SMOHF och  Johanna Blomberg VA-chef inom Haninge kommun, de gillar båda vårt initiativ att samla information om avloppsfrågor här på Mörbyfjärdens hemsida.

Avloppsgruppen har haft tre möten och får in allt mer information som vi kommer att lägga ut här.

Välkommen att dela med dig av dina tankar och funderingar kring avloppsfrågan. Vi vill gärna även ha in exempel på både godkända och icke-godkända anläggningar och ansökningar.

/Henrik Ahlén