Vid senaste vattenproven första veckan i mars påträffades mindre mängder koliforma bakterier i vattnet från Bodalverket (som förser alla i Bodal och Södra storskogen med vatten), dessa bakterier finns naturligt i mark och jord och kommer från djur eller människa och kan hittas i brunn men i detta fall efter filter och rening, detta är därför oväntat då vattnet är steriliserat och provet tas direkt från tappställen efter tank. Proven från tapställen i nätet har inte inkommit vilket tyder på att de är tjänliga och att detta kan vara kontaminering vid provtagningstappen.

Hur orolig bör man vara? Vattnet bedöms av laboratoriet som ”Otjänligt  p.g.a. koliforma bakterier 10 cfu/100 ml”, dvs det bedöms som otjänligt dricksvatten. Om man är orolig bör man koka vattnet. Vår ”brunn” (ett vattenverk) är en brunn för flera fastigheter, där går livsmedelsverkets gränsvärde vid 9 cfu/100 ml. Vi är alltså precis över gransen. Om detta vore en enskild brunn är gränsvärdet 50 cfu/100 ml, då skulle vattnet bedömas som tjänligt.
Vi undersöker orsaken och vidtar åtgärder, det kan skett en kontaminering vid provtagning men vad som är troligare är att vi behöver rengöra tanken (som ligger efter de bakeriedödande filtren) samt tidigarelägga installation av cirkulerande UV-filterring (bakteriadödande filter). Filter kommer inhandlas i veckan och installeras så snart våra entrepenörer kan komma loss. Detta är prioriterat.

Uppdatering Breviksbrunnen med anmärkning från November, vi stängde av brunn 3 och kommer att sterilisera den nu när det är plusgrader i samband med övriga arbeten runt Breviksverket, urspolning av ledningar bla.
Uppdateringar löpande, UV filter på cirkulation samt nya prover