Vid senaste vattenprovet i november påträffades mindre mängder koliforma bakterier i vattnet från Breviksverket (som förser alla utom Bodal och Södra storskogen med vatten), dessa bakterier finns naturligt i mark och jord och kommer from djur eller människa och troligen har ytvatten trängt in i en brunn. Vattnet bedöms av laboratoriet som ”tjänligt med anmärkning”, dvs det går att använda som dricksvatten. Om man är orolig kan man koka vattnet.
Anmärkning föranleder att man skall undersöka orsaken, första steget blir vi skall se vilken brunn som är källan samt vidta åtgärder.”