Brunnen Brevik-Åkersberg är nu tom, var sparsam med vattnet! 
Brunnen i Brevik-Åkerberg är nu tom, det finns två ytterliggare brunar som fortfarande kan förse vattenverket i Brevik men belastningen på dessa ökar nu. Jag har själv inte sett det men har hört att det vattnas gräsmattor. Gör inte det, det är torrt och varmt men gräsmattan kommer igen i höst.

Regler: Vattnet är endast till för hushållsändamål. Det är förbjudet tex att använda vattnet till att fylla pooler, bevattna gräsmattor och använda vattnet till biltvätt. Skälet till dessa restriktioner är att dels skydda vattentäkterna och dels eftersom systemet inte är dimensionerat för att klara denna typ av laster.

Exempelvis så rymmer en pool mellan 1 000-50 000 liter vatten och att fylla den skulle tömma våra gemensamma tankar. Att bevattna gräsmattan drar upp till 1 000-3 000 liter/timme beroende på typ av slang och tryck.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet. Rapportera läckor, skaffa diskmaskin, använd högtryckstvätt vid båttvätt, spara regnvatten för bevattning, täta läckande kranar och låt inte vatten stå och rinna.

/Björn