På årsmötet efterfrågades information om vattenförbrukningen.

I snitt producerar vi cirka 24 000 liter vatten per dygn under året. På sommaren stiger detta till cirka 75 000 liter vatten / dygn.  Under Midsommar ökar detta till mellan 120 000 – 140 000  liter /dygn.

Bilden visar förbrukningen i kubikmeter/dygn och år. Den övre grafen visar för sommaren och den under grafen visar helår.

Vattnet är till för ”hushållsändamål” och som ni förstår av detta så är inte anläggningen dimensionerad för att tex fylla pooler, tvätta bilen eller vattna gräsmattor (vilket således är förbjudet). En mindre pool rymmer mellan 30 000-40 000 liter vatten. Att vattna gräsmattan med vattenspridare förbrukar flera tusen liter per dygn.

Vi har visserligen en god vattentillgång i Mörbyfjärden men vi använder grundvatten.  Grundvattennivåerna sjunker i skärgården, så viktigt att vi alla hjälps åt att hushålla med denna naturresurs. Som många säkert läst så kommer vattnet att ta slut i Kapstaden inom kort. Detta är ingen avundsvärd situation.

Vi rekommenderar alla fastighetsägare att installera diskmaskin och att samla regnvatten till bevattningsändamål.

MSF / Sektion B