Samfälligheten (MSF) kommer att sköta urkopplingen av Vatten även för de cirka 20 fastigheter i Centralområdet som fick temporära inkopplingar av Vintervatten.

Precis som tidigare hanterar MSF urkopplingar av fastigheter som inte har vintervatten färdigt i Norra Storskogen och i Bodal/Bodalsberget

Sektion B