Nyligen tagna vattenprover visar att vårt vatten är tjänligt men det finns en anmärkning på färgen på vattnet och halten ”odlingsbara mikroorganiser” vad gäller vattnet från Bodalsverket.

Vi hade tidigare även förhöjda halter av ”odlingsbara mikroorganismer” även i Centralområdet men dessa halter har glädjande nu gått ner.

Vad gäller halterna av ”odlingsbara mikroorganismer” så finns dessa i nätet och kan ha tillkommit i samband med alla byggnationer, avgrävningar, reparationer. Vi analyserar detta vidare och tittar på möjliga åtgärder.

 Generellt om vattnet kan sägas att vi har mycket bra vatten vilket vi skall vara tacksamma för. I många brunnar på Ornö finns det förhöjda halter av mangan. Detta syns som ett ”svart sandliknande pulver” som gärna sätter sig i munstycken på blandare mm. I vattnet från Breviksverket så blir detta ofta tydligt efter driftstörningar då större mängder mangan som ”ligger i ledningarna” åker med ut till kranar mm.

I Bodalsverket finns ett filter som tar bort både Järn och Mangan samt skall ta bort den gula tonen på vattnet. Filtren är igång och fungerar bra vilket man kan se att det är låga halter av Järn och Mangan. Däremot så är det inte än perfekt intrimning av vad gäller färg och vi jobbar med detta.

Vattenproverna ligger här

Styrelsen/Sektion B