Stockholms skärgårdsnät AB har beviljats bidrag på 57,5 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i skärgården. Av dessa pengar kommer knappt hälften att användas på Ornö med kringliggande öar. Då bidragen utgör ca 60% av kostnaden är detta alltså ett projekt på över 100 miljoner kronor.

Stockholms skärgårdsnät AB ägs av Ornö Fiber Ekonomisk förening tillsammans med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö. Bolaget bildades då regelverket för bidrag favoriserar stora projekt framför små. Ingen av föreningarna hade möjlighet att på egen hand få bidrag.

I och med beslutet från Länsstyrelsen och de kommande bidragen kan vi bygga ett yttäckande och sammanhängande nät från Ornö i söder till Harö i norr där vi också når alla kringliggande öar.

Alla som vill ha bredband inom området har nu möjlighet att få det. Enklaste sättet är att anmäla sitt intresse på: http://www.ornofiber.se/signmeup.aspx

Det är faktiskt ett unikt erbjudande som finns nu när bidrag täcker 60% av kostnaden. En möjlighet som troligen aldrig återkommer.