På grund av strömavbrott så har vattenledningarna blivit trycklösa. Detta innebär att när man börjar spola kan det komma en del missfärgat vatten. Spola en stund så kommer rent vatten!

 

Sektion B