De grävarbeten som pågår i området drivs av tre olika avloppssamfälligheter. Information om respektive projekt finns på hemsidan för respektive projekt. Har man frågor eller synpunkter på dessa arbeten så kan man kontakta respektive styrelse.

Dessutom bedriver vi inom Mörbyfjärdens Samfällighet ett projekt för ett nytt vattenverk i Bodal. Har man frågor eller synpunkter kring vattenverket i Bodal så kan man kontakta mat_nils@hotmail.com.

Däremot finns det INGEN anledning att ringa Thomas Larsson för att man har frågor kring avloppsprojekten, synpunkter på återställande, när sommarvatten kommer igång i respektive kvarter osv. Våra entreprenörer jobbar nu väldigt hårt för att få allt att fungera.

Att då ringa och ventilera sina kritiska synpunkter/frågor/missnöje är inte speciellt konstruktivt, att dessutom göra detta på tidiga helgmornar är mindre lämpligt.

Dessutom så får naturligtvis samfälligheten betala för detta. Om detta fortsätter så får MSF börja fundera på om vi istället skall fakturera berörda fastighetsägare.

Vad gäller vatten så skall man i första hand kontrollera sina egna ventiler i huset, kolla med grannen och därefter hemsidan innan man ringer och ber om hjälp.

Upptäcker man däremot en vattenläcka eller andra akuta skador på tex anläggningar etc så är det väldigt uppskattat att man kontaktar Thomas Larsson eller respektive sektionsansvarig.

Styrelsen Mörbyfjärdens Samfällighet