SMOHF efterfrågor ett fullständigt vattenprov till de fastighetsägare som söker enskilt avlopp.

Här är ett Vattenprov som är ett mer omfattande prov som kan lämnas till SMOHF för de som söker enskilt avlopp. För ansökningar om enskilda avlopp så ligger det på fastighetsägaren att ange avstånd och placering till samtliga närliggande dricksvattenbrunnar. Samfälligheten har för närvarande 3 brunnar. En vid vattenverket, en i Lill Brevik och mellan Norra gärdet och Breviksängen.

Frågor: kontakta Mattias Nilsson http://morbyfjarden.se/?page_id=59