Ornö Brevik samfällighets avloppsprojekt har nu gått in i en ny fas.
Arbete med nedläggning av rör/ledningar görs nu även på gatorna.
Det innebär att fler av gatorna i området tillfälligt kommer att grävas upp.
I samband med detta kan det vara svårt att ta sig fram till sin fastighet. I vissa fall kan det under en kortare tid vara helt omöjligt att ta sig fram med bil.

Vi beklagar naturligtvis dessa störningar men de är tyvärr nödvändiga för att vi ska kunna  fullfölja projektet på ett bra sätt.

Styrelsen för Ornö Brevik samfällighet (OBs)