Vattenfalls omförläggning av Elmatning till markkabel och nya mätarskåp.

Berörda fastigheter har nyligen fått brevinformation från Vattenfall, vilket beskriver kommande ersättning av luftledningar till markkabel samt inkoppling av nya mätarskåp.
Vi som fastighetsägare kommer att behöva ombesörja omkoppling/överföring från det gamla mätarskåpet till det nya, vilket ses som ett mindre arbete för en elektriker att utföra.

Vi kommer eventuellt kunna erbjuda  viss samordning av detta via behörig elektriker, och mer information kommer då att ges här på hemsidan när förutsättningarna är klara.

OBs styrelse