Urkoppling vatten i Centralområdet

Samfälligheten (MSF) kommer att sköta urkopplingen av Vatten även för de cirka 20 fastigheter i Centralområdet som fick temporära inkopplingar av Vintervatten. Precis som tidigare hanterar MSF urkopplingar av fastigheter som inte har vintervatten färdigt i Norra...

Avstängning Sommarvatten

Normalt så stänger vi sommarvattnet i slutet på oktober. Höstlovet är v44 och är väderprogonsen bra så försöker vi hålla sommarvattnet öppet även denna vecka. Skälet till att vi stänger vid minsta kylprognos är att ståndarrören fryser lätt sönder vid klara och kalla...

Nya vattenprover tagna

Nya vattenprover finns publicerade under vattensektionen. Vattnet är godkänt (tjänligt på fackspråk) men i vissa fall finns anmärkningar ute i ledningsnätet. Anmärkningar i ledningsnätet påvisar förhöjda halter av bakterier, vilket med största sannolikhet beror på...

Vatten inför helgen – samtliga fastigheter

Vädermässigt var Kristihimmelfärdshelgen fantastisk däremot hade våra vattenverk det kämpigt. På lördagen så stannade Bodalsverket som i nuläget matar Bodal, Bodalsberget och Södra Storskogen. Då var tanken om 20 000 liter tom och verket stannade. Vi undersöker...

Sommarvatten status

Kolnäset har nu fått vatten. Detta tack vare att vi fått ett undantag kring kravet att besiktning skall ske innan vi kan gräva i området samt att vi prioriterat hårt. För övriga utan vatten så påminner jag om mötet på söndag 28 maj. Det är inte tillåtet att själv röra...

Möte i Bygdegården 28/5 för de som saknar vatten

Söndag 28 maj 10:15-11:15 i Bygdegården håller vi möte för följande fastigheter: Kolnäset, Fastigheter i centralområdet som beställt vintervatten samt följande fastigheter: 13,141,142,162,163,210, 227 och 229 Det är viktigt att ni tar er tid att delta. Vi har ingen...