Vill du ha fiber i sommar? Nästa chans blir 2018

Ornö Fiber planerar att “blåsa in fiber” under v27, dvs veckan efter midsommar. Anmäl därför din fastighet snarast möjligt till Ornö Fiber genom att maila till info@ornofiber.se om du vill ha tillgång till fiber under sommaren. OBS! Nästa inblåsning sker först...

Ornö Fiber startar etapp 2 utbyggnad

Stockholms skärgårdsnät AB har beviljats bidrag på 57,5 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i skärgården. Av dessa pengar kommer knappt hälften att användas på Ornö med kringliggande öar. Då bidragen utgör ca 60% av kostnaden är detta alltså ett projekt på över 100...

Ljus i fibern!

Information från Ornö Fiber: Den 12 januari kl. 11.00 tänder vi ljuset i fibern. Då kopplar vi upp de 107 första anslutningarna – det som vi kallar etapp 1:1 och som utgörs av Mefjärd och Breviksnäs. I takt med att VA projekten medger samförläggning byggs sedan...

Fiber till Mörbyfjärden – dags att bli medlem

Ornö Fiber Ekonomisk förening har nu beviljats bidrag för att bygga den första etappen av det planerade fibernätet till Ornö med kringligande skärgård. Mörbyfjärden finns med i Fas 1 som påbörjas nu i augusti. Mera information och länkar till medlemsansökan finns här...

Mörbyfjärden klart för bredband

Finansieringen är nu klar för första etappen av fibernätet i Ornö skärgård. I början av 2015 kommer moderna fiberkablar till Mörbyfjärden, Kyrkviken och Mefjärd. Haninge kommun går in som medfinansiär till det EU-finansierade landsbygdsprogrammet, och Post- och...

Miljardstöd till bredband

Tidningen Skärgården skriver i nr 38 om regeringens ökande satsning på bredband på landsbygden. ”Många byalag i skärgården väntar nu bara på att få medfinansiering och kunna sätta spaden i backen”. Denna satsning bör alltså kunna underlätta för...