Frågor & klagomål om vatten och avlopp

De grävarbeten som pågår i området drivs av tre olika avloppssamfälligheter. Information om respektive projekt finns på hemsidan för respektive projekt. Har man frågor eller synpunkter på dessa arbeten så kan man kontakta respektive styrelse. Dessutom bedriver vi inom...

Grävningar på gatorna för OBs avlopp

Ornö Brevik samfällighets avloppsprojekt har nu gått in i en ny fas. Arbete med nedläggning av rör/ledningar görs nu även på gatorna. Det innebär att fler av gatorna i området tillfälligt kommer att grävas upp. I samband med detta kan det vara svårt att ta sig fram...

Status avloppsprojekten

Det pågår tre stycken gemensamma projekt inom Mörbyfjärden som bygger moderna anläggningar för miljövänlig hantering av avlopp och toaletter. Centrala området Ornö Brevik Samfällighet (OBS) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik,...

Vattenprover

Nyligen installerade vi möjlighet att ta vattenprov direkt på Brunn 3 (den som ligger invid vattenverket). Tidigare har vi bara kunnat mäta direkt på de två andra brunnarna. Tidigare vattenprover har varit helt rena på dessa brunnar men vi har haft problem med...