Missfärgningar kvar i områdets vatten

Rapporter om missfärgat vatten har kommit in nu (15 januari) från Konvaljeholmen. Troligen handlar det om mangan och järn som fälls ut i vattnet när det ligger stilla. Spola rikligt eller hämta vatten vid vattenverken. Vi återkommer så fort vi vet mer om situationen....

Avverkningen av naturskogen vid Kolnäsviken

Uppdatering 8 december “Vi anser att området är mycket skyddsvärt och även angränsade mark, samt angränsande hällmark! “-Bo Törnquist och Bo Karlsson, två välkända biologer efter genomförd inventering av området i november. Som flera av er känner till ska delar av...

Extrastämman den 21 oktober tog två beslut

Mörbyfjärdens Samfällighet hade en extrastämma den 21 oktober. Vid detta möte beslutades två saker: Nya stadgar är antagna enligt det underlag som skickades ut inför stämman. Den stora förändringen är att föreningens årsstämma kan hållas senast i maj månad istället...

Sommarvattnet stänger efter vecka 44

Sommarvattnet stängs av enligt plan direkt efter höstlovet, vecka 44, som avslutas söndagen den 7 november. Om det fryser på före det så kan en tidigare stängning bli aktuell snabbt. Det meddelas i så fall här på denna webbplats. Frågor kan tas med vattenansvarig...